Voor PI Import N.V. is de bescherming van de persoonlijke gegevens van fysieke personen een prioriteit en vooral een wettelijke verplichting (GDPR van toepassing sinds 25/05/2018) en waaraan PI Import N.V. de hoogste prioriteit verleent.
Met deze tekst, met betrekking tot de bescherming van de gegevens, willen we uitleggen hoe we de rechten en vrijheden van de betrokken personen, klanten en bedienden (“betrokken personen”) bewaren, wanneer we persoonlijke gegevens gebruiken, zowel op papier als in een digitale informatie omgeving.

Wij besteden bijzondere aandacht aan een meer risicovolle verwerking van persoons gegevens, zoals (waar van toepassing) het gebruik van gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking en de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere acteurs…
We houden ook toezicht op de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en andere belanghebbenden. Vooral wanneer we technologieën gebruiken die, zonder bescherming, zouden kunnen leiden tot een inbreuk op hun privacy.

De levering van kwaliteitsproducten en/of -diensten is een absolute prioriteit voor PI IMPORT N.V. Een belangrijk aspect hierbij is de hoge kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens. Het management van Pi Import N.V. zet dit beleid voort om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van alle personen altijd worden gerespecteerd bij de verwerking van persoonsgegevens.
In de praktijk worden de volgende doelstellingen nagestreefd voor zover zij van toepassing zijn.

PI Import N.V.

  1. Is transparant over de persoonlijke gegevens die hij verwerkt. De verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van de verwerking, zowel met de betrokkene als met zijn of haar leidinggevende. De communicatie is eerlijk, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantiebeginsel is ook van toepassing wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld.
  2. Verwerkt alleen gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van taken. Elke taak waarin persoonsgegevens worden verwerkt is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelstellingen van PI Import N.V. Telkens wanneer een nieuw type verwerking wordt geïdentificeerd, wordt een evaluatie uitgevoerd.
  3. Verwerkt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.
  4. Houdt toezicht op de integriteit van persoonsgegevens gedurende de gehele verwerkingscyclus.
  5. Bewaart niet meer gegevens dan nodig is. De noodzaak wordt geconfronteerd met de wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
  6. Voorkomt inbreuken als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens. Informatiebeveiliging, gegevensbescherming in het ontwerp en privacy vriendelijke standaardinstellingen zijn hulpmiddelen. Wanneer zich een overtreding voordoet, wordt dit gemeld volgens de geldende regelgeving
  7. Is in staat alle toepasselijke rechten van de betrokkene af te dwingen, zoals het recht van toegang, kopiëren en, indien nodig, wissen. PI Import N.V. houdt hierbij toezicht op eventuele beperkingen van deze rechten.
  8. Zorgt er actief voor dat de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en de rechten en vrijheden (bv. het recht op overdraagbaarheid) van de betrokkene behouden blijven.
  9. Verwerkt gegevens in overeenstemming met de rechten en vrijheden die van toepassing zijn in de Europese Economische Ruimte en toezicht houden op de toepassing ervan wanneer gegevens extern worden uitgewisseld. PI Import N.V. is dus in overeenstemming met alle wettelijke en reglementaire kaders (d.w.z. Waalse, Vlaamse, federale en Europese regels) bij de verwerking van persoonsgegevens en heeft daartoe zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens aangetoond. PI Import N.V. houdt ook toezicht op de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.
  10. Kan aantonen dat het in overeenstemming is met alle doelstellingen van het beleid en de regelgeving van GDPR, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze aansprakelijkheidsverplichting is afdwingbaar in overeenstemming met de toepasselijke rechtsbeginselen

Het adres van onze website is : https://www.bambootouch.com/nl

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u een andere reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als je onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Als u inlogt, plaatsen we ook verschillende cookies om uw inloggegevens en schermkeuzes op te slaan. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties blijven een jaar bewaard. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van uw account, worden de aanmeldingscookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID weer van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikels op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgcommentaren automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatiewachtrij.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen. Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Waar uw gegevens naartoe worden verzonden

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.

WPML

WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker, de laatst bezochte taal en de taal van ingelogde gebruikers te identificeren.

Terwijl je de plugin gebruikt, deelt WPML gegevens over de site via Installer. Er worden geen gegevens van de gebruiker zelf gedeeld.

HUSTLE

Standaard gebruikt Hustle cookies om te tellen hoe vaak elke module wordt weergegeven. Cookies kunnen worden gebruikt om andere functies af te handelen, zoals weergave-instellingen, die worden gebruikt wanneer een module gedurende een bepaalde tijd niet moet worden weergegeven, of de gebruiker eerder commentaar heeft gegeven, of de gebruiker zich heeft geabonneerd, enzovoort, als hun gerelateerde instellingen zijn enabled.

LITESPEED-cache

Deze site maakt gebruik van caching om een snellere reactietijd en een betere gebruikerservaring mogelijk te maken. Caching slaat mogelijk een kopie op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk en worden nooit door derden geopend, behalve wanneer dit nodig is om technische ondersteuning te krijgen van de leverancier van de cacheplugin. Cachebestanden verlopen volgens een schema dat is ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig door de beheerder worden verwijderd voordat ze verlopen. We kunnen gebruik maken van QUIC.cloud diensten om uw gegevens tijdelijk te verwerken en in de cache op te slaan. Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer informatie.

WeLiveChat

Toevoeging van de “__lc_cid (customerId)” cookie:  Het doel van deze cookie is om de identiteit van een in LiveChat aangemaakte klant te verifiëren.

Toevoeging van de cookie “__lc_cst (customerSecureToken)”: Dit wordt gebruikt om het beveiligingstoken van de klant te verifiëren en versterkt de vertrouwelijkheid van uitwisselingen met LiveChat.

Deze cookies verlopen na twee jaar. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op waarmee iemand uw klant kan identificeren, zoals naam, IP-adres, geolocatie, enz. De overige informatie wordt opgeslagen in de LocalStorage van het apparaat. Het bewaren van de informatie in de LocalStorage zorgt ervoor dat deze, in tegenstelling tot cookies, niet kan worden geraadpleegd door domeinen die een andere oorsprong hebben dan het domein van de software die de informatie oorspronkelijk heeft geregistreerd. Als gevolg hiervan kunnen trackers van derden geen toegang krijgen tot de door ons opgeslagen gegevens en deze niet targeten

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen