10 jaar garantie BTO Outdoor terras

PI IMPORT SA geeft een 10-jarige garantie op
de BTO Outdoor vanaf de datum
van aankoop en dit onder volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden:

 • De garantie dekt de productie fouten van dit product.
 • Biedt geen dekking in geval van slecht gebruik, ongeval, geval van overmacht, externe beschadigingen.
 • Het product kan licht kleurverschillen vertonen binnen de eerste maanden na plaatsing.
 • Biedt geen dekking bij schade door verkeerde plaatsing, tekort aan onderhoud, onaangepast onderhoud.
 • In ieder geval, zal onze garantie enkel de verborgen gebreken dekken die eigen zijn voor de goederen en in geen enkel geval de gebreken die voortkomen uit de plaatsing of manipulatie van het product.

Toepassingsgebied

 • De BTO Composiet terras planken kunnen kleur verschillen vertonen.
 • De kleur kan lichtjes veranderen. De verkleuring is een normaal fenomeen door het zonlicht. Dit kan geen aanleiding zijn tot klacht.
 • Het product is niet onderhevig aan bederf, zonder kans op splintervorming, zonder kans op barsten en niet onderhevig aan aanvallen van insecten of schimmels.
 • Kleine dimensionele verschillen van de planken kunnen optreden na plaatsing. Bij plaatsing moet rekening gehouden worden met dit uitzettingsfenomeen. Dit fenomeen is normaal.

Conditions d’éxécution de la garantie

Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het materiaal geplaatst worden volgens de aanwijzingen van PI Import SA. Geen enkele klacht wordt aanvaard in geval van foute plaatsing en/of onaangepast onderhoud.

Product fouten

 • Indien een klacht ingediend wordt voor de plaatsing, zullen de planken vervangen worden zonder enige financiële compensatie.
 • Geen enkele klacht wordt aanvaard na plaatsing van materiaal dat voor de plaatsing als defect werd aanschouwd.
 • De garantie dekt geen schade veroorzaakt aan derden.
 • Indien de defecten zouden verschijnen na plaatsing, behoudt PI Import SA zich het recht om de defecte planken te vervangen of vervangingsplanken aan de plaatser te leveren.
 • Indien het product geen deel meer uitmaakt van het gamma zal deze vervangen worden door een gelijkwaardig product uit de collectie.
 • Een klacht impliceert geen verlenging van de duur van de garantie.
 • De kosten van het demonteren en monteren, evenals alle andere bijkomende kosten, komen niet in aanspraak voor de garantie.

Presentatie van de garantie

 • Deze garantie is van toepassing bovenop de algemene verkoopvoorwaarden.
 • De klacht moet schriftelijk en per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 30 dagen na verschijnen van de defecten.
 • De klacht moet vergezeld zijn van de aankoop factuur.
 • PI IMPORT SA behoudt zich het recht beroep te doen op een deskundige om de klacht vast te stellen.
 • Indien een deskundige vindt dat de klacht van de klant gegrond zou zijn, zal PI Import NV kosteloos het nodige materiaal ter vervanging leveren, en deze putten uit de collectie die op dat ogenblik van kracht zal zijn. Dit vervangings materiaal zal geplaatst worden door de kleinhandelaar die de verkoop uitgevoerd heeft.
 • In geval de aangeduide deskundige de klacht verwerpt, en zodoende PI Import NV vrijstelt.