Bamboo universum

Een slecht opgevolgd bosbeheer maakt dat 50 % van de bossen en wouden in de laatste 100 jaar van de planeet verdwenen zijn. Niettegenstaande het tot stand brengen van toezicht in enkele landen, blijft de verdwijning van de bossen aanhouden, pro rata van 50.000 km² per jaar – dit is het equivalent van de oppervlakte van Costa Rica ! De ontbossing is verantwoordelijke voor 20% van CO² uitstoot.

De reuzebamboe, ook moso genaamd (‘Phyllostachys Pubescens’), is een onuitputtelijke natuurlijke bron. Het is het enige, snel hernieuwbare alternatief om de wereldwijde ontbossing te bestrijden. Het is een natuurlijk ecologisch materiaal, met snelle groei, dat niet heraangeplant moet worden en harder wordt dan de meeste houtsoorten.

Scroll down

De bamboe kan 30 tot 50 cm per dag groeien, en, eens volwassen, 15 tot 30 meter hoogte bereiken, met een doorsnee die tot 35 cm kan gaan. Na 5 tot 6 jaar, is de reuzebamboe volwassen en stopt de groei.

Dankzij de uitzonderlijke physieke eigenschappen, overstemt de reuzebamboe op veel aspecten hout en staal op bouwvlak : hardheid, duurzaamheid, stabiliteit, elasticiteit. Sinds duizenden jaren gebruikt in Azie, wordt deze daar ‘stalen gras’ genoemd.

Scroll down

Tous ce que vous projetez de faire en bois peut se faire en bambou !

Utiliser le bambou à la place du bois est un acte responsable. Avec BambooTouch Outdoor, vous participez à la lutte contre la déforestation, pour la préservation de notre planète.

Scroll up