Privacybeleid

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, met omzetting van de richtlijn 95/46/CE van het Europees Parlement en Raad in verband met de bescherming van de fysieke personen ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens en vrij verkeer van deze gegevens, zullen de gegevens die aan ons gericht worden enkel bestemd zijn tot het verzekeren van de opvolging van uw aanvraag of uw dossier bij PI Import Nv.

Pi Import Nv zal in geen geval de informatie van de klanten of derde personen, verkopen, verhuren of openbaar maken en dit om uw privacy, alsook de betrouwbaarheid van de informatie die u ons doorgeeft, te beschermen.

Bij gebruik van onze Website om u in te lichten betreffende onze producten, om dokumenten of prijslijsten te downloaden, of om raad te vragen, kan PI Import Nv u uitdrukkelijke informatie vragen via formulieren. De persoonlijke gegevens, aangeduid door een asterix (*) zijn nodig voor de behandeling van uw aanvraag. Door deze aan te duiden en de benodige informatie door te geven wanneer deze vereist is, staat u toe dat PI Import Nv deze gebruikt teneinde uw aanvraag op de best mogelijke en juiste manier te beantwoorden.

Door middle van schriftelijke en gedateerde aanvraag, gericht aan PI Import Nv, Avenue du Commerce 33 – 1420 Braine l’Alleud – Belgium, of door een email aan : info@bambootouch.com, kan elke persoon die zijn identiteit kan weerleggen gratis de schriftelijke communicatie met persoonlijk karakter die hem aanbelangt, bekomen, evenals, indien nodig, de verbetering ervan indien deze niet correct, compleet of relevant zouden zijn.