10 jaar garantie BTO bamboe terras

PI IMPORT NV biedt 10 jaar garantie op
de BDS Bamboo vanaf de datum
van aankoop en dit onder volgende voorwaarden :

Algemene voorwaarden

 • Deze garantie dekt de productiefouten van dit product.
 • Biedt geen dekking in geval van slecht gebruik, ongeval, aanval van insecten, geval van overmacht, externe beschadigingen.
 • Biedt geen dekking tegen kleurverandering, verkleuring door het licht, oppervlakkige barsten veroorzaakt door de vochtigheid.
 • Biedt geen dekking bij schade door verkeerde plaatsing, tekort aan onderhoud, onaangepast onderhoud.
 • In ieder geval, zal onze garantie enkel de verborgen gebreken dekken die eigen zijn voor de goederen en in geen enkel geval de gebreken die voortkomen uit de plaatsing of manipulatie van het product.

Toepassingsgebied

 • De BTO terras planken zijn een natuurlijk product, die bijgevolg kleurverschillen kunnen vertonen en waarvan het aspect verandert in de loop van de tijd.
 • De kleur kan veranderen en dit niettegenstaande onderhoud. De verkleuring is een normaal en natuurlijk fenomeen zoals voor alle houtsoorten voor buitengebruik. Dit kan geen aanleiding zijn tot klacht.
 • Oppervlakkige barsten kunnen verschijnen op het oppervlak en op de kop van de planken. Deze barsten worden veroorzaakt door temperatuur- en luchtvochtigheidverschillen. Dit fenomeen is normaal zoals voor de meeste houtsoorten. Dit kan geen motief zijn tot klacht.
 • De oppervlakte kan een ruw aspect vertonen, veroorzaakt door het constant uitzetten en inkrimpen door de klimaatschommelingen (droog, vochtig, warm, koud). Dit fenomeen is normaal zoals voor de meeste houtsoorten en is geen reden tot klacht.
 • Kleine dimensionele verschillen van de planken kunnen optreden na plaatsing. Dit fenomeen is normaal zoals bij de meeste houtsoorten en kunnen geen reden zijn tot klacht.

Uitvoeringsvoorwaarden van de garantie

Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet het materiaal geplaatst worden volgens de aanwijzingen van PI Import SA. Geen enkele klacht wordt aanvaard in geval van foute plaatsing en/of onaangepast onderhoud.

Product fouten

 • Indien een klacht ingediend wordt voor de plaatsing, zullen de planken vervangen worden zonder enige financiële compensatie.
 • Geen enkele klacht wordt aanvaard na plaatsing van materiaal dat voor de plaatsing als defect werd aanschouwd.
 • De garantie dekt geen schade veroorzaakt aan derden.
 • Indien defecten zouden verschijnen na plaatsing, behoudt PI Import SA zich het recht om de defecte planken te vervangen of vervangingsplanken aan de plaatser te leveren.
 • Indien het product geen deel meer uitmaakt van het gamma zal deze vervangen worden door een gelijkwaardig product uit de collectie.
 • Een klacht impliceert geen verlenging van de duur van de garantie.
 • De kosten van het demonteren en monteren, evenals alle andere bijkomende kosten, komen niet in aanspraak voor de garantie.

Presentatie van de garantie

 • Deze garantie is van toepassing bovenop de algemene verkoopvoorwaarden.
 • De klacht moet schriftelijk en per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 30 dagen na verschijnen van de defecten.
 • De klacht moet vergezeld zijn van de aankoop factuur.
 • PI IMPORT SA behoudt zich het recht beroep te doen op een deskundige om de klacht vast te stellen.
 • Indien een deskundige vindt dat de klacht van de klant gegrond zou zijn, zal PI Import NV kosteloos het nodige materiaal ter vervanging leveren, en deze putten uit de collectie die op dat ogenblik van kracht zal zijn. Dit vervangingsmateriaal zal geplaatst worden door de kleinhandelaar die de verkoop uitgevoerd heeft.
 • In geval de aangeduide deskundige de klacht verwerpt, en zodoende PI Import NV vrijstelt van alle aansprakelijkheid, zal de klant in persoon alle expertisekosten aannemen.